Kontribuo edhe ti që zëri i diasporës së Kosovës të dëgjohet!

Verein Du Me Votu

Për shumicën e diasporës sonë, pjesëmarrja demokratike praktikisht i pamundësohet për shkak të afateve tejet të shkurtra. Vendimet e reja të KQZ e bëjnë këtë edhe më të vështirë.

Ne luftojmë që secili zë të dëgjohet dhe secila vote të numërohet. Mirëpo, pa ndihmën e juaj kjo është e pamundur.
Dhuro për zgjedhje të lira dhe të drejta. Demokracia jonë varët nga kjo.
My donation in
Payment details
All credit card transactions are handled safely. Please note that Payrexx does not store credit card information.

Secure connection with 256-bit SSL

Powered by Payrexx